HexVÄRK, soloutställning 2022I titlen HexVÄRK vill jag ge en förnimmelse till betydelsen av berättande och återberättande, hur ordet kan styra tankar och på så vis också våra aktioner.

-VÄRK som tal kan betyda både något som värker, gör ont men också berätta om verk som handling eller resultat av arbete som ett konstverk.

HexVÄRK vid Gylleboverket är en solo kompilering av både nya och äldre verk från långtida undersökningar av kvinnlig vetskap med dess förhållning till jorden och den kvinnliga kroppens fortsatta utsatthet genom en sorts hyllning och återupprättelse.

Till exempel så fick De Sista Andetagen aktiveras genom en daglig Minnesritual för de första 8 kvinnor som anklagades, torterades och avrättades som 'trollkona' 1550-1626 i Småland. Detta verk visades första gången vid Växjö Konsthall 2019/20.
Hex- har relation både till vetenskapen och till spel i det svenska språket, men användandet av Hex är här en skildring av det engelska ordet Hex som betyder Curse eller Spell, dvs. en förbannelse eller förtrollning.

HexVÄRK vid Gylleboverket kommer därför att inbjuda till reflektioner kring vetande, handling och det imaginära. Likt ett frö som förblir en sten tills den är sådd.


 
4.