Linda Persson
Artist | Konstnär
based in Sweden

Information
Email
Instagram
Linda Persson pro-noun she/her 
hon/henne/hen (SE)

Here with her work ‘Witches Womb’ 2022, London ©tomtrevattphotography

︎︎ Linda Persson arbetar i huvudsak genom skulpturala och filmiska processer som bearbetar kontexter kring koloniala grepp av landskap, kropp och språk. Hon har en kandidat och masters examen i skulptur /ljud från Chelsea College of Art &Design och Winchester School of Art, England samt ett forskningår vid Mejan Residens, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Linda har deltagit vid Momentum Biennalen (2017) och inkluderades i boken 100 Sculptors of Tomorrow av förlaget Thames & Hudson (2019). Linda’s performativa verk Minnesritualen var nyligen omproducerat med nykomponerat ljud som spelades live med gruppen TEARS | OV i London inför Monica Sjöö utställningen ‘The time is NOW and it’s overdue’ vid Beaconsfield Gallery. Hon arbetar även med ett offentligt uppdrag med Huskvarna Folkets Park och Statens Konstråd i samarbete med Zaarstone i Blekinge som ska invigas Nov 2022.

English: Linda Persson mainly works through sculptural and cinematic methods that kontextualizes the colonial residue via landscapes, body and language. Her work methods often develops through residencies and commissions over long-term, slow and space specific. Her work has been in close relation to the eastern goldfields desert with the Wongatha women in western Australia  or in the Arctic with Sámi Dáiddaguovddáš .
With a BA and MA in sculpture / sound from Chelsea College of Art & Design, London and Winchester School of Art, UK and a research year though Mejan Residence at the Royal Academy of Arts, Stockholm. She has participated in the Momentum Biennale (2017) and was included in the book 100 Sculptors of Tomorrow by the publisher Thames & Hudson (2019).  As part of MONICA SJÖÖ- The time is NOW and its overdue! at Beaconsfield gallery, London, Linda re-staged her work Memorial Ritual in a new development with a sound composition live together with the band TEARS | OV .
She is completing a public commission produced with Zaarstone for autumn 2022 commissioned by Huskvarna Folkets Park and the Public Art Agency Sweden .